Ředidla do barev

Při natírání nátěrovou hmotou někdy potřebujeme hustou barvu přiředit či omýt  a očistit pracovní nářadí. Pokud používáme stříkací pistoli budeme potřebovat barvu přiředit pro snazší rozstřik. Ředidla pro tyto účely použijeme dle složení nátěrové hmoty. Následující rozpis je uveden pro nejběžnějčí nátěrové hmoty:

Ředidlo S6006

Pro běžné syntetické , alkyduretanové nátěrové hmoty, barvy a laky se využívá ředidlo S6006.

Ředidlo S6005

Pro speciální syntetické barvy se využívá ředidlo S6005.

Ředidlo S6300

Pro epoxidové dvousložkové barvy a pryskyřice se používá ředidlo S6300.

Ředidlo U6002 a U6051

Pro dvousložkové polyurethanové barvy a laky se používá polyurethanové ředidlo U6002 nebo ředidlo s označením U6051

Pro čištění a odmaštění povrchů před nátěrem se užívá nejčastěji Aceton, Líh, Technický benzín a daší.

 Pro ředění akrylátových barev a tmelů se používá jako ředidlo voda.