Štětce a štětky

stetecŠtětce a štětky jsou jednou z nejdůležitějších pomůcek používaných k nanášení nátěrových hmot a malířských barev. Nejčastěji se používají štětce kulatéploché a zárohové štětce, na některé práce jako je např. linkování a fládrování jsou určeny speciální štětce, které jsou vhodné především pro tuto techniku. Pro úspěšnou práci je velmi důležité správně zvolit druh, tvar i velikost štětce a to podle velikosti natírané plochy, tvaru předmětu, charakteru práce a typu nátěrové hmoty nebo malířské barvy.

Druhy a velikosti štětců

kulatyplastphKulaté štětce se prodávají v různých velikostech (průměrech) označených čísly. Nejběžnější velikost kulatých štětců se pohybuje od č. 4 do č. 25 (průměr hlavy štětce od 8 mm do 39 mm). Ploché natírací štětce jsou označovány v palcích (nejčastěji l“ až 3,5″, šířka štětce 25 mm až 89 mm). Štětce se vyrábějí se 100 % obsahem štětin, nebo ve směsích štětin, žíní, eventuálně umělých vláken. Staří lakýrničtí mistři si nejvíce cenili štětce s obsahem kvalitních přírodních štětin, neboť jsou pružné a velmi dobře zadržují barvu. Pro většinu lakýrnických prací se však vystačí s mnohem levnějšími štětci ze směsi štětin a syntetických vláken.
Při natírání vodou ředitelných barev štětcem lze docílit lepšího vzhledu nátěru při použití speciálních štětců pro vodou ředitelné barvy. Tyto štětce nejsou z přírodních štětin, ale ze speciálních na konci roztřepených umělých vláken.

Úprava a použití štětců

Pro nanášení pomalu zasychajících nátěrových hmot např. fermežových, olejových, syntetických apod. používáme hlavně štětce kulaté. Aby bylo možno nanést a rozpracovat stejnoměrnou vrstvu nátěrové hmoty na ploše, je nutné kulatý štětec upravit, to znamená zkrátit délku štětin a obrousit je do tvaru klínu. Štětiny se zkracují na délku 3-5 cm podvázáním pevným, tenkým konopným provázkem, který nesmí pouštět chlupy. Vzhledem k tomu, že podvazování štětců vyžaduje určité zkušenosti, doporučujeme požádat o pomoc odborníka – lakýrníka. Podvázaný štětec je nutné obrousit do mírného klínu brusným papírem. Někdy se nový podvázaný štětec používá nejdříve k základním nátěrům na hrubších podkladech a po obroušení do vhodného klínu k emailovým nátěrům. Při obrušování je nutné držet štětec na stejném místě a ve stejné poloze, aby se štětiny obrousily do vhodného klínového tvaru. Před použitím je třeba štětec dokonale vyprášit a otáčením mezi dlaněmi štětinami dolů odstranit všechna uvolněná vlákna.
Pro nanášení nátěrových hmot, které rychle zasychají a lehce se roztírají, jsou nejvhodnější ploché štětce. Tyto štětce při natírání zabírají větší plochu a jelikož se s nimi velmi dobře pracuje, získávají stále větší oblibu. Jsou vhodné pro nanášení nitrocelulózových, lihových, epoxidových, ale především vodou ředitelných nátěrových hmot.
Pro nátěry špatně přístupných míst, například radiátorů a potrubí ústředního topení, nebo spodních částí automobilů, jsou vhodné štětce zároháky (radiátorové). Jsou to ploché štětce zahnuté v úhlu asi 45o, které se nejčastěji prodávají v šířce 25 mm až 76 mm.
K nanášení malířských barev (klihových, latexových apod.) jsou vhodné malířské štětky kulaté nebo hranaté. Pro méně náročné práce plně vyhovují štětky levnější osazené směsí přírodních a syntetických vláken, pro náročnější práce se vyplatí kvalitní druhy z přírodních materiálů. Pro hrubší práce (zednické), k malbě hospodářských prostorů (sklepů, garáží), hlavně vápennými nátěry jsou určeny štětky zednické.